အခမဲ့ အဆိုပြုချက်ရယူခြင်း


မေးစရာများရှိပါက အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စောနိုင်သမျှအစောဆုံးပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါ့မည်။